Beroepsverenigingen

www.nvp.nl
Nederlandse vereniging voor psychotherapie

www.nvvp.nl
Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten

www.vgct.nl
Vereniging voor cognitieve gedragstherapie

www.emdr.nl
Nederlandse EMDR vereniging

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418

LVVP gevisiteerd