Welkom bij Praktijk Rond

Praktijk Rond is een praktijk voor psychotherapie (gespecialiseerde GGZ), eerstelijns psychologische hulp (basis GGZ), relatietherapie en coaching in Nijmegen. Praktijk Rond bestaat sinds 2008. Op dit moment werken er vijf therapeuten in de praktijk. De praktijk is gevestigd op de eerste verdieping van een monumentaal pand. In de praktijk behandelen we psychische problemen van verschillende aard (zie hiervoor 'welke problemen en klachten'). De praktijk is van maandag tot en met vrijdag en op maandagavond geopend. In de praktijk behandelen we mensen individueel, in een groep of in een relatietherapie. Een combinatie is ook mogelijk. 

psycholoog nijmegen

Specialistische GGZ / Psychotherapie

Zijn uw problemen complex en bestaan ze al relatief lang dan is psychotherapie (dit kan plaatsvinden in zowel de basis als de gespecialiseerde GGZ) meestal de juiste behandelvorm. Psychotherapie richt zich, naast de huidige klachten die u heeft, op de dieperliggende oorzaken van deze klachten en vraagt vaak een langdurig behandeltraject van zo'n half jaar tot een jaar en soms langer.

Basis GGZ

Wanneer uw huidige klachten nog niet zo lang bestaan en u nog niet eerder psychologische hulp had, en vooral behoefte heeft aan het verhelpen van uw huidige klachten, is kortdurende, probleemgerichte psychologische hulp door een GZ-psycholoog de aangewezen behandelvorm. Deze hulp vindt plaats in de basis GGZ. Via een aantal sessies wordt intensief stilgestaan bij uw huidige klachten en wordt geprobeerd deze te verminderen of te doen verdwijnen.

Coaching

Coaching is geïndiceerd wanneer u niet zozeer lijdt onder een psychisch probleem maar wel worstelt met vragen op werk en/of privé en/of ieder ander levensgebied en behoefte heeft aan een dialoog hierover. Coaching richt zich met name op het hier en nu en de toekomst. Coaching kan kort- of langerdurend zijn.

Coachingstrajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Vaak vergoeden werkgevers dergelijke trajecten, soms betalen mensen zelf hun coachingstraject.

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418

LVVP gevisiteerd