Werkwijze

praktijk rond werkwijze behandelplanVoordat we met de daadwerkelijke behandeling starten vinden eerst een of meer kennismakingsgesprekken (intakefase) plaats. Tijdens deze intakefase worden uw klachten en hulpvraag geïnventariseerd en wordt informatie verzameld over uw achtergrond en huidig functioneren op diverse levensgebieden (werk, thuis, relaties). We maken hierbij vaak gebruik van een vragenlijst.

Aan de hand van uw klachten en levensloop ontstaat een idee over de lengte van het behandeltraject: Soms zal dit kortdurend en klachtgericht zijn (basis GGZ). In andere gevallen zal een langerdurend traject geïndiceerd zijn (psychotherapie/gepsecialiseerde GGZ). Ook zal er samen met u gekeken worden of een individueel traject of de in onzepraktijk gegeven ACT groep geindiceerd is. Een combinatie van een individueel traject samen met de ACT groep is ook mogelijk. 

Op basis van al deze verzamelde informatie wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Een behandelplan kan tijdens een behandeling altijd aangepast worden.

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418

LVVP gevisiteerd