Meervoudig trauma

We spreken van meervoudige trauma’s wanneer iemand meer dan een trauma meemaakte. Vaak ontstond het eerste trauma plaats in de jeugd en volgden daarna meer traumatischer gebeurtenissen elkaar op. Meervoudige trauma’s kunnen behandeld worden. Meestal is hiervoor een langdurig behandeltraject nodig. Sessies waarin de trauma’s worden behandeld wisselen af met gesprekken waarin onderzocht wordt hoe de trauma’s het leven van de betreffende persoon beïnvloed hebben en nog steeds beïnvloeden.

Wanneer trauma’s langdurig zijn en feitelijk chronisch zijn geworden voegen wij aan de EMDR methode nog een andere methode toe: somatic experiencing.

Er wordt onderzocht hoe de persoon reageerde toen het trauma plaatsvond (vaak verstijft of verkrampt iemand dan). Vervolgens wordt de persoon gevraagd nu anders te reageren. Iemand krijgt bijvoorbeeld de ruimte om weg te rennen of terug te slaan. 

Terug naar trauma... | Meer over enkelvoudig trauma...

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418

LVVP gevisiteerd