Enkelvoudig trauma

Een enkelvoudig trauma houdt een eenmalig een (zeer) ingrijpende gebeurtenis in. Na deze gebeurtenis ontstonden klachten. Meestal ging het de persoon voorafgaand de gebeurtenis goed, in zoverre dat geen psychologische hulp nodig was.

Behandeling van een enkelvoudig trauma vergt vaak enkele sessies waarin u met behulp van de emdr methode behandeld wordt. Na deze sessies zijn vaak nog enkele follow up gesprekken nodig. In deze gesprekken staat het weer leren aangaan van de  angstoproepende situatie, of het opzoeken van de plek waar het trauma plaatsvond, centraal.

Terug naar trauma... | Meer over meervoudig trauma...

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418

LVVP gevisiteerd