Resultaten

Het resultaat van een behandeling verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na de behandeling geheel verdwenen zijn. In andere gevallen heeft iemand geleerd hoe hij of zij met de klacht kan omgaan om er zo weinig mogelijk last van te hebben. In het algemeen kunnen we stellen dat de meeste cliënten zich na de behandeling prettiger voelen dan daarvoor. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat zelfvertrouwen is toegenomen, er een andere kijk op de problemen is ontstaan, de kwaliteit van de sociale contacten toegenomen is, doordat partners op een andere en prettiger manier met elkaar praten, enzovoort.

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418

LVVP gevisiteerd