Coaching is geïndiceerd wanneer u niet zozeer lijdt onder een psychisch probleem maar wel worstelt met vragen op werk en/of privé en/of ieder ander levensgebied en behoefte heeft aan een dialoog hierover. Coaching richt zich met name op het hier en nu en de toekomst. Coaching kan kort- of langerdurend zijn.

Coachingstrajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Vaak vergoeden werkgevers dergelijke trajecten, soms betalen mensen zelf hun coachingstraject.