Werkwijze

praktijk rond werkwijze behandelplanVoordat we met de daadwerkelijke behandeling starten vinden eerst één  of meer kennismakings/intake gesprekken plaats. In deze gesprekken worden de klachten en hulpvraag geïnventariseerd en wordt informatie verzameld over de achtergrond en huidig functioneren op diverse levensgebieden (werk, thuis, relaties). We maken hierbij vaak gebruik van een vragenlijst.

Aan de hand van de klachten en levensloop ontstaat een idee over de lengte van het behandeltraject: Soms zal dit kortdurend en klachtgericht zijn (basis GGZ). In andere gevallen zal een langerdurend traject geïndiceerd zijn (gespecialiseerde GGZ). Op basis van deze verzamelde informatie wordt er in overleg een behandelplan opgesteld. Een behandelplan kan tijdens een behandeling altijd aangepast worden.

 

Op www.thuisarts.nl vindt u meer uitleg over behandeling van bepaalde menatel klachten, diagnoses. Zo kunt u bijvoorbeeld op depressie zoeken. U krijgt dat een indruk op welke manieren een depressie behandeld kan worden. 

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418
info@praktijkrond.nl

LVVP visitatielogo