Trauma

In onze praktijk behandelen we mensen met trauma's. We behandelen mensen die kampen met de gevolgen van een eenmalig trauma en mensen die meerdere malen in hun leven een trauma opliepen.

Trauma’s worden behandeld met de emdr methode (zie ook: www.emdr.nl). Dit is een behandelmethode die al vele jaren zijn kracht bewijst. Na afloop van het EMDR traject zult u merken dat u het trauma of de meerdere trauma’s anders ervaart: U denkt en voelt anders over de gebeurtenis. Ook kunt u het trauma beter integreren in uw levensverhaal en er op meer authentieke wijze met anderen over praten. Het trauma heeft meer een ‘plek gekregen’.

Enkelvoudig trauma

Een enkelvoudig trauma houdt een eenmalig een (zeer) ingrijpende gebeurtenis in. Na deze gebeurtenis ontstonden klachten. Meestal ging het de persoon voorafgaand de gebeurtenis goed, in zoverre dat geen psychologische hulp nodig was.

Behandeling van een enkelvoudig trauma vergt vaak enkele sessies waarin u met behulp van de emdr methode behandeld wordt. Na deze sessies zijn vaak nog enkele follow up gesprekken nodig. In deze gesprekken staat het weer leren aangaan van de  angstoproepende situatie, of het opzoeken van de plek waar het trauma plaatsvond, centraal.

Meervoudig trauma

We spreken van meervoudige trauma’s wanneer iemand meer dan een trauma meemaakte. Vaak ontstond het eerste trauma plaats in de jeugd en volgden daarna meer traumatischer gebeurtenissen elkaar op. Meervoudige trauma’s kunnen behandeld worden. Meestal is hiervoor een langdurig behandeltraject nodig. Sessies waarin de trauma’s worden behandeld wisselen af met gesprekken waarin onderzocht wordt hoe de trauma’s het leven van de betreffende persoon beïnvloed hebben en nog steeds beïnvloeden.

Wanneer trauma’s langdurig zijn en feitelijk chronisch zijn geworden voegen wij aan de EMDR methode nog een andere methode toe: somatic experiencing.

Er wordt onderzocht hoe de persoon reageerde toen het trauma plaatsvond (vaak verstijft of verkrampt iemand dan). Vervolgens wordt de persoon gevraagd nu anders te reageren. Iemand krijgt bijvoorbeeld de ruimte om weg te rennen of terug te slaan. Onmacht wordt omgebogen naar macht en kracht. Het maken van nieuwe, fysieke bewegingen werkt diep door in het brein: emoties vernaderen en het denken verandert. Mensen gaan zich beter voelen.

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418
info@praktijkrond.nl

LVVP visitatielogo