Welke klachten

Hieronder staat een opsomming. Staat uw klacht er niet bij dan is de kans niettemin vrij groot dat wij uw klacht wel kunnen behandelen. Wij noemen hieronder de veel voorkomende klachten en delen deze onder in vergoede en niet vergoede zorg. 

vergoede zorg:

• Angstklachten/trauma:

U voelt zich zo angstig dat u dingen niet meer doet die u zou willen doen. Voorbeelden hiervan zijn: faalangst, straatvrees, sociale fobie, angst voor ernstige ziekten. Angsten tengevolge van een nare gebeurtenis of trauma.

• Depressiviteit:

U bent somber, hebt nergens meer zin in en het gaat niet vanzelf over.

• Dwangmatigheid:

Bepaalde gedachten of handelingen herhalen zich steeds weer en u kunt ze niet stoppen. U moet iets op een bepaalde manier doen. Het lukt u niet dat te veranderen.

• Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak:

Er zijn lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, slaapproblemen, maagpijn, migraine of hyperventilatie waarvoor geen duidelijke medische oorzaak te vinden is.

 

onvergoede zorg:

• Aanpassingsproblemen na moeilijke omstandigheden:

Denk aan het vastlopen in rouwverwerking na een overlijden of een andere belangrijke verlieservaring of levensgebeurtenis.

• Relatieproblemen:

Er zijn steeds weer conflicten in uw relatie of op seksueel gebied.

• Werkgerelateerde klachten:

U ondervindt problemen op uw werk waardoor uw persoonlijk functioneren negatief wordt beïnvloed. (Het komt regelmatig voor dat een werkgever de behandeling van deze klachten wil betalen).

 

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418
info@praktijkrond.nl

LVVP visitatielogo