basis en gespecialiseerde ggz 2020

Zowel de basis GGZ (eerstelijns psycholoog) als de specialistische GGZ (psychotherapeut) vallen in 2020 onder de basisverzekering. Dat wil zeggen dat deze behandelingen volledig vergoed worden  et uitzondering van het eigen risico. In 2020 is dit bedrag € 385,= (let op: sommige mensen hebben vrijwillig een hoger risico genomen om daarmee verzekeringskosten te besparen). Als u al medische kosten gemaakt hebt in 2020 voorafgaande aan de start van de therapeutische behandeling die u nu overweegt, zou het kunnen dat u geen enkel eigen risico meer hebt en de behandeling ongeacht de duur (in de specialistische GGZ is dit maximaal een jaar) volledig vergoed wordt..

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel de basis ggz als de specialistische ggz. Afhankelijk van de verwijzing van de huisarts start een nieuwe cliënt in de basis ggz (bggz) of in de specialistische GGZ (sggz). Om in behandeling te kunnen gaan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

De facturen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De zorgverzekeraar verrekent met de verzekerde het eigen risico. Sommige zorgverzekeraars doen dit niet.

relatietherapie

Relatietherapie wordt meestal niet vergoed tenzij vanuit uw aanvullende pakket. Kosten voor sessies zijn 120 euro per 60 minuten. Soms is er buiten de sessie nog wat extra werk nodig, bijvoorbeeld het voorbereiden en lezen van een vragenlijst. Deze kosten worden ook in rekening gebracht. Hierbij geldt hetzelfde tarief van 120 euro oer 60 minuten. 

coaching

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Regelmatig betaalt de werkgever een coachingstraject. U ontvangt van uw therapeut/coach een factuur. Kosten bedragen eveneens 120 euro per 60 minuten.