In verband met een te lange wachttijd nemen wij op dit moment geen nieuwe mensen in behandeling. Zodra deze melding niet meer op de website verschijnt kunt u zich weer aanmelden bij ons. Voor mensen die al eerder in onze praktijk een behandeling doorliepen maken wij indien mogelijk een uitzondering.
Toggle Bar

Vergoeding psychische hulp en psychotherapie

Vergoedingen 2018

Zowel de basis GGZ (eerstelijns psycholoog) als de specialistische GGZ (psychotherapeut) valt in 2018 onder de basisverzekering. Dat wil zeggen dat deze volledig vergoed worden nadat het bedrag van het verplichte eigen risico is bereikt. In 2018 is dit bedrag € 385,= (let op: sommige mensen hebben vrijwillig een hoger risico genomen om daarmee verzekeringskosten te besparen). Als u al medische kosten gemaakt hebt in 2018 voorafgaande aan de start van de therapeutische behandeling die u nu overweegt, zou het kunnen dat u geen enkel eigen risico meer hebt en de behandeling ongeacht de duur (in de specialistische GGZ is dit maximaal een jaar) volledig vergoed wordt..

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel de basis ggz als de specialistische ggz. Afhankelijk van de verwijzing van de huisarts start een nieuwe cliënt in de met basis ggz (bggz) of in de specialistische GGZ (sggz). Om in behandeling te kunnen gaan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Facturen zorgverzekeraars

De facturen worden door de gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De zorgverzekeraar verrekent met de verzekerde het eigen risico. Sommige zorgverzekeraars doen dit niet.

Coaching

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Regelmatig betaalt de werkgever een coachingstraject. U ontvangt van uw therapeut/coach een factuur.

Afmelding

U kunt zich tot 24 uur van tevoren voor een sessie kosteloos afmelden. Belt u later dan worden de sessiekosten of een deel van de sessiekosten in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. U krijgt hiervoor een factuur van uw therapeut.

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418

LVVP gevisiteerd