Vergoeding en kosten

Vergoedingen 2020

Zowel de basis GGZ (eerstelijns psycholoog) als de specialistische GGZ (psychotherapeut) valt in 2020 onder de basisverzekering. Dat wil zeggen dat deze volledig vergoed worden nadat het bedrag van het verplichte eigen risico is bereikt. In 2020 is dit bedrag € 385,= (let op: sommige mensen hebben vrijwillig een hoger risico genomen om daarmee verzekeringskosten te besparen). Als u al medische kosten gemaakt hebt in 2020 voorafgaande aan de start van de therapeutische behandeling die u nu overweegt, zou het kunnen dat u geen enkel eigen risico meer hebt en de behandeling ongeacht de duur (in de specialistische GGZ is dit maximaal een jaar) volledig vergoed wordt.

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel de basis ggz als de specialistische ggz. Afhankelijk van de verwijzing van de huisarts start u in de basis ggz (bggz) of in de specialistische GGZ (sggz). Om in behandeling te kunnen gaan die vergoed wordt heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

De facturen worden door de therapeut rechtstreeks  bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De zorgverzekeraar verrekent met de verzekerde het eigen risico. Sommige zorgverzekeraars doen dit niet.

Relatietherapie

Relatietherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt de therapie wel vergoed vanuit een aanvullend pakket. Kosten van de therapie zijn 120 euro per 60 minuten. 

Coaching

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Regelmatig betaalt de werkgever een coachingstraject. Kosten van de therapie zijn 120 euro per 60 minuten. 

Afmelding

U kunt zich tot 24 uur van tevoren voor een sessie kosteloos afmelden. Belt u later dan worden de sessiekosten of een deel van de sessiekosten in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. U krijgt hiervoor een factuur van uw therapeut.

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418

LVVP gevisiteerd