Welkom bij Praktijk Rond, psycholoog Nijmegen

Praktijk Rond is een praktijk voor psychotherapie (gespecialiseerde GGZ), eerstelijns psychologische hulp (basis GGZ) en coaching met een vestiging in Nijmegen en in Doetinchem. De vestiging in Nijmegen bestaat sinds 2008, die in Doetinchem sinds 2012. Op dit moment werken er zeven therapeuten in de praktijk van Nijmegen en een in die van Doetinchem. De praktijk ademt een vriendelijke en professionele sfeer. In Nijmegen is de praktijk gevestigd in een groot monumentaal pand, in Doetinchem bevindt de praktijk zich in gezondheidscentrum EMC de Raad.

U kunt bij ons terecht met psychologische problemen van verschillende aard (zie hiervoor 'welke problemen en klachten'). De praktijk in Nijmegen is van maandag tot en met vrijdag en op woensdag- en maandagavond geopend. De praktijk in Doetinchem is op doordeweekse dagen vooralsnog op drie dagen geopend. Na aanmelding kunt u meestal binnen een of twee weken starten met uw behandeling.

psycholoog nijmegenpsycholoog doetinchem

Specialistische GGZ / Psychotherapie

Zijn uw problemen complex en bestaan ze al relatief lang dan is psychotherapie (dit kan plaatsvinden in zowel de basis als de gespecialiseerde GGZ) meestal de juiste behandelvorm. Psychotherapie richt zich, naast de huidige klachten die u heeft, op de dieperliggende oorzaken van deze klachten en vraagt vaak een langdurig behandeltraject van zo'n half jaar tot een jaar en soms langer.

Basis GGZ

Wanneer uw huidige klachten nog niet zo lang bestaan en u nog niet eerder psychologische hulp had, en vooral behoefte heeft aan het verhelpen van uw huidige klachten, is kortdurende, probleemgerichte psychologische hulp door een GZ-psycholoog de aangewezen behandelvorm. Deze hulp vindt plaats in de basis GGZ. Via een aantal sessies wordt intensief stilgestaan bij uw huidige klachten en wordt geprobeerd deze te verminderen of te doen verdwijnen.

Coaching

Coaching is geïndiceerd wanneer u niet zozeer lijdt onder een psychisch probleem maar wel worstelt met vragen op werk en/of privé en/of ieder ander levensgebied en behoefte heeft aan een dialoog hierover. Coaching richt zich met name op het hier en nu en de toekomst. Coaching kan kort- of langerdurend zijn.

Coachingstrajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Vaak vergoeden werkgevers dergelijke trajecten, soms betalen mensen zelf hun coachingstraject.

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418

Doetinchem

Raadhuisstraat 22
7001 EW Doetinchem
Telefoon: 0314-820232